Būvgružu pareiza apsaimniekošana – video

 

Remonts un būvniecība rada būvgružus!

Kas tie ir, ko ar tiem iesākt, kā izplānot būvgružu izvešanu, kā pareizi izvēlēties komersantu, kas legāli izvedīs būvniecības rezultatā radušos atkritumus? Tie ir jautājumi, kuri nereti nodarbina iedzīvotājus, kuri uzsākuši celtniecības vai remontdarbus.

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta ietvaros ir sagatavojis īsus, pamācošus video, ar mērķi informēt iedzīvotājus, par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

Arī mēs, Lautus Vide PS, kā LASUA biedri aicinām iepazīties ar šiem trīs videoklipiem un, veicot remontu vai būvdarbus, legālā veidā atbrīvoties no radītajiem būvgružiem.

Kopā mēs varam paveikt vairāk un videi draudzīgāk!

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 01.01.2023

 

Cienījamais klient,

Informējam, ka no 2023. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu, dalīti savākto bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas Rīgā.

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu no 2023. gada 1. janvāra.

Pamatojoties uz likuma grozījumiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2021. gada 9. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 139, ar kuru apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 135.50 EUR par tonnu sākot no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

2022. gada 10. novembrī SIA “Getliņi EKO” informēja PS “LAUTUS VIDE” par pakalpojumu cenu izmaiņām saistībā ar nešķiroto sadzīves atkritumu, bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks piemērotas no 2023. gada 1. janvāra.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa noteic: ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits poligona tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta 11. daļa un Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 18. punkts noteic, ka atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu un atkritumu poligona pakalpojumu izmaksu pieaugumu sākot no 2023. gada 1. janvāra maksa par:
1. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs:

 • Fiziskām personām: 23.78 EUR par m3 ar PVN 21%;
 • Juridiskām personām: 19.65 EUR par m3, neieskaitot PVN.

2. Dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu būs:

 • Fiziskām personām: 18.54 EUR par m3 ar PVN 21%;
 • Juridiskām personām: 15.32 EUR par m3, neieskaitot PVN.

3. Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu būs:

 • Fiziskām personām: 25.60 EUR par m3 ar PVN 21%;
 • Juridiskām personām: 21.16 EUR par m3, neieskaitot PVN.

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu izmaksas vienai izvešanas reizei pēc biežāk lietoto konteineru tilpuma:

Konteinera tilpums Jaunā cena EUR (ieskaitot PVN) Līdzšinējā cena EUR (ieskaitot PVN)
0.24m3 5.71 5.38
1.1m3 26.15 24.65

 

Dalīti savākto bioloģisko atkritumu izmaksas vienai izvešanas reizei pēc biežāk lietoto konteineru tilpuma:

Konteinera tilpums Jaunā cena EUR (ieskaitot PVN) Līdzšinējā cena EUR (ieskaitot PVN)
0.24m3 4.45 4.32

Visual Stories Micheile Lz 4npfkcv8 Unsplash

Uzsākts pilotprojekts BIO atkritumu šķirošanas veicināšanai

Arrangement Compost Made Rotten Food With Copy Space (4)

Ar mūsu, Lautus Vide PS, atbalstu biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) ir uzsākusi pilotprojektu – Rīgā no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem (100 mājsaimniecības) veikt bioloģisko virtuves atkritumu dalīto vākšanu un bioloģisko virtuves atkritumu nodošanu pārstrādei biogāzes stacijā biogāzes iegūšanai.

Pilotprojekta īstenošana uzsākta šī gada novembrī un ilgs līdz pat 2023. gada 31.decembrim. Tas notiek vienā izvēlētā daudzdzīvokļu namā, kas atbilda projekta specifikai, mūsu, LAUTUS VIDE PS, atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā, Zolitūdē.

Katrai mājsaimniecībai, kas piedalās projektā, pēc izvēles un nepieciešamības tika iedalīta viena 6 vai 10 litru tilpuma specializēta tvertne virtuves atkritumu savākšanai dzīvoklī, kas atvieglo to uzkrāšanu iekštelpās bez citu atkritumu piejaukuma un nerada smakas. Savukārt mājas pagalmā, blakus citiem atkritumu konteineriem tika novietots 240 L konteiners mājas iedzīvotāju bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai.

Iektelputvertnes    Arabiokonteiners

Atkritumu izvešana pilotprojekta laikā tiek veikta vismaz vienu reizi nedēļā. Tāpat ik nedēļu tiek nodrošināta pagalmā izvietotā bioloģisko atkritumu konteinera mazgāšana.

Daudzdzīvokļa nama iedzīvotāji tika nodrošināti ar informatīviem materiāliem par pareizu bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu, informāciju izvietojot uz iekštelpu specializētajām tvertnē, uz konteinera mājas pagalmā un uzskatāmā vietā katrā kāpņu telpā.

Uzsākot projektu šī gada novembra sākumā, iekštelpu šķirošanas konteinerus bija ieviesusi 31 mājsaimniecība no visām pilotprojektā iesaistītajām, taču ar katru dienu to skaits pieaug. Savukārt pirmajā nedēļā pie mājas novietotais konteiners pildījās labi, materiāls nesaturēja piemaisījumus, tādēļ to varēja droši nogādāt biogāzes iegūšanai.

Būtiskākie secinājumi pēc projekta uzsākšanas:

 • lai iesaistītu plašāku iedzīvotāju loku bioloģisko atkritumu dalītā savākšanā, ir nepieciešama iedzīvotāju motivācijas celšana un katras mājas apsaimniekotāja aktīva darbība, piedāvājot iedzīvotājiem iekštelpu šķirošanas tvertnes, kuru izmaksas varētu tikt segtas no iekrātajiem līdzekļiem mājas apsaimniekošanai;
 • lai bioloģisko atkritumu nošķirošana būtu veiksmīgāka un bez citu atkritumu piejaukuma, informācijai par pareizu šķirošanu ir jābūt attēlotai ilustratīvi un paskaidrojumi jāsniedz ne tikai valsts valodā, bet arī citās valstī izplatītās sarunvalodās, daudzstāvu namu iedzīvotāju nacionālās dažādības dēļ.

Pilotprojekts tiek īstenots kā apakšaktivitāte “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai” LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014).

Arī turpmāk informēsim par projekta gaidu!

 

Esi dabai draudzīgs – šķiro!

TIEK MAINĪTA KLIENTU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

Ņemot vērā enerģētisko krīzi, kas radusies saistībā ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aicinājumu ieviest elektroenerģijas un siltumenerģijas samazināšanas pasākumus, mēs, PS LAUTUS VIDE, esam apzinājuši iespējas samazināt elektrības un siltuma patēriņu savās ēkās.

 

Tādēļ sākot ar 2022. gada 1. oktobri mainām klientu apkalpošanas kārtību mūsu Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras bulvārī 10, Rīgā:

Klientu apkalpošanas centrs STRĀDĀS KLĀTIENĒ:

 • TREŠDIENĀS no pl.9:00 – 17:00
 • CETURTDIENĀS no pl.9:00 – 17:00

Klientu apkalpošanas centrs STRĀDĀS ATTĀLINĀTI:

 • PIRMDIENĀS no pl.9:00 – 17:00
 • OTRDIENĀS no pl.9:00 – 17:00
 • PIEKTDIENĀS no pl.9:00 – 17:00

 

Ja vēlaties pieteikties kādam no pakalpojumiem, uzzināt vairāk par pakalpojumu saņemšanu vai radušies jautājumi par līgumu slēgšanu, sazinieties ar mūsu komandu:

 • zvanot uz tālr. nr. +371 600 000 11
 • rakstot e-pastu uz: info@lautusvide.lv

 

Taupīsim resursus kopā!

Kac Darbs 01.10.2022 Majaslapa

Atkritumu šķirošana ir kļuvusi vēl pieejamāka

Sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi esam izveidojuši publiskos šķiroto atkritumu nodošanas punktus pašvaldībai piederošajās teritorijās. Izveidotie punkti ir pieejami ikvienam iedzīvotājam un atrodas Rīgas Zemgales priekšpilsētas sekojošās adresēs:

 • Apuzes un Lipaiķu ielas krustojums,
 • Bauskas un Komētas ielas krustojums,
 • Cepļa ielā (pie garāžām),
 • Ceraukstes un Ziepniekkalna ielas krustojums,
 • Cēres iela 83,
 • Cēres un Tēriņu ielas krustojums,
 • Eduarda Smiļģa ielā 46,
 • Ēbelmuižas parks (no Valdeķu ielas puses),
 • Fridriha Candera un Smārdes ielas krustojums,
 • Graudu un Līvciema ielas krustojums,
 • Lucavsala (stāvlaukumā),
 • Padures un Stabules ielas krustojums,
 • Rostokas un Zolitūdes ielas krustojums,
 • Šampētera un Zolitūdes ielas krustojums,
 • Uzvaras bulvāris 16A,
 • Uzvaras parka stāvvieta,
 • Vienības gatve 96A.

Šos un citus publiski pieejamus punktus atkritumu nodošanai visā Latvijā atradīsi mājas lapas “Šķiro viegli” interaktīvajā kartē: KARTE

Atkritumu šķirošana samazina strauji pieaugošo sadzīves atkritumu daudzumu atkritumu poligonos, pagarina otrreiz pārstrādājamu materiālu dzīves ciklu un samazina atkritumu radīto ietekmi uz vidi, savukārt, mājsaimniecībām ievērojami samazina izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Šķirojot atkritumus, galvenais ir atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ publiskajos atkritumu šķirošanas punktos iedzīvotājus aicinām nogādāt rūpīgi sašķirotus atkritumus. Nešķirotie atkritumi bojā visa konteinera saturu, kas kļūst nederīgs otrreizējai pārstrādei un jānogādā sadzīves atkritumu poligonā. Tas ir iemesls, kādēļ šķiroto atkritumu konteineros drīkst ievietot tikai tīrus, sausus, bez pārtikas atliekām stikla, metāla, plastmasas, papīra iepakojumus un makulatūru.

Pirms atkritumu ievietošanas konteinerā, tie iespēju robežās jāsaplacina, lai konteiners piepildītos lēnāk un atkritumu apsaimniekotājam nebūtu jāpārvadā tukšs gaiss. Tāpat šķiroto atkritumu konteinerā atkritumus nedrīkst ievietot maisos vai kastēs, jo atkritumu savācējs nevar pārliecināties par tā saturu, veicot pārbaudi pirms izvešana.

Papīra, plastmasas, metāla (MIX) iepakojuma atkritumiem paredzētā konteinerā DRĪKST ievietot tikai:

 • PET pudeles un kannas;
 • plastmasas maisiņus un plēves iepakojumus (saldētu produktu, maizes iepakojumus u.c.);
 • citus plastmasas iepakojumus (kosmētikas un sadzīves ķīmijas, piena produktu, gaļas iepakojumus u.c.);
 • olu iepakojumus;
 • papīra un kartona iepakojumi (maisiņi, kastes u.c.);
 • makulatūru (avīzes, biroja papīru, grāmatas u.c.);
 • dzērienu kartona iepakojumus;
 • metāla iepakojumi (dzērienu skārdenes, konservu bundžas, metāla kārbas u.c.);
 • vākus un korķus.

Papīra, plastmasas, metāla (MIX) iepakojuma atkritumiem paredzētā konteinerā NEDRĪKST ievietot tikai:

 • matu un citu krāsu tūbiņas un bundžiņas;
 • putuplastu un to iepakojumus;
 • jebkura veida vienreizlietojamos traukus un galda piederumus;
 • papīra dvieļus un salvetes;
 • sīki sasmalcinātu papīru
 • taukainu, netīru, slapju iepakojumu;
 • fotopapīru, līmpapīru un laminētu papīru (dāvanu maisiņus u.c.);
 • foliju un folija iepakojuma materiālus;
 • rotaļlietas un plastmasas sadzīves priekšmetus;
 • baterijas un akumulatorus;
 • auto detaļas.

Stikla iepakojuma atkritumiem paredzētā konteinerā DRĪKST ievietot tikai:

 • stikla taru (pudeles un burkas).

Stikla iepakojuma atkritumiem paredzētā konteinerā NEDRĪKST ievietot:

 • stikla sadzīves priekšmetus (glāzes, vāzes, rūdītā stikla traukus u.c.);
 • keramikas traukus, pudeles un sadzīves priekšmetus;
 • kristāla traukus, pudeles un sadzīves priekšmetus;
 • spuldzes;
 • plakanos stiklus (logu, mēbeļu un fotorāmīšu stiklus, spoguļus u.c.);
 • automašīnu stiklus.

Vairāk informācijas par pareizu atkritumu šķirošanu atradīsiet Rīgas atkritumu šķirošanas ceļvedī:  Atkritumu šķirošanas ceļvedis

Skirosana Infografika 2022

Piedalies Makulatūras vākšanas konkursā 2022./2023.!

MakulatŪra Konkurss Final Facebook

Īstenojot vides izglītības programmu Latvijas mācību iestādēs un iesaistot aizvien plašāku sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā ir uzsākts Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2022./2023. mācību gadā.

Tās ietvaros skolu un pirmsskolas vecuma bērni tiek iesaistīti nevajadzīgo papīra un kartona krājumu nogādāšanai pārstrādei, tā mazinot pašu radīto atkritumu apjomu un rūpējoties par vidi. Konkursā aicinātas piedalīties pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes no visas Latvijas.

Dalībnieku pieteikumi konkursam tiek pieņemti līdz 2023. gada 15. martam, bet rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 2023. gada maijā. Reģistrēt izglītības iestādi konkursa datu bāzē un vairāk informācijas par konkursa norisi var uzzināt šeit: MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSS

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” mācību iestādēs ir guvis plašu atsaucību valsts mērogā. Arī šogad visi makulatūras vācēji ne tikai piedalīsies cīņā par vērtīgām naudas balvām, bet saņem garantētas dāvanas par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā – par katru savākto makulatūras tonnu izglītības iestāde saņems 5 kg jauna papīra, sazinoties personīgi ar makulatūras izvešanas sadarbības partneriem pēc konkursa norises beigām.

Mēs, LAUTUS VIDE PS, esam sadarbības partneris Vislatvijas makulatūras konkursam “Tīrai Latvijai” jau 3. gadu, jo uzskatām, ka atkritumu šķirošana un rūpes par apkārtējo vidi ir jāsāk mācīt jau bērnībā. Tas, mūsuprāt, ilgtermiņā ļaus iegūt vēlamos rezultātus iedzīvotāju izpratnei par resursu atkārtotu pielietojumu un veicinās vides ilgtspēju kopumā.

Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, “Latvijas valsts meži” AS , “LAUTUS VIDE” PS, “Pilsētvides serviss” SIA , “Līgatnes papīrs” SIA, “Balticfloc” SIA.

Domā globāli, rīkojies lokāli! ♻️

Elektroiekārtu savākšanas akcija nr.3 noslēgusies!

25 TONNAS – tieši tik daudz BĪSTAMO ATKRITUMU NENONĀKS DABĀ!

Mēs, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums LAUTUS VIDE PS, kopā ar bīstamo atkritumu savākšanas uzņēmumu BAO AS sakām PALDIES ikvienam iedzīvotājiem, kurš piedalījās BEZ MAKSAS elektroiekārtu nodošanas akcijā š.g. 10. septembrī. Pateicoties lielajai atsaucībai un iedzīvotāju aktivitātei, vienas dienas laikā savācām 25 (!!!) tonnas nolietoto elektroiekārtu, tās nogādājot drošai pārstrādei.

PALDIES par Jūsu izrādītajām rūpēm par apkārtējo vidi!

Boombox 5727544 1920

Nolietoto elektroiekārtu savākšanas akcija nr.3

Lai jaunajam būtu, kur ienākt, ir jāatbrīvo vieta no nolietotā un nederīgā!

Mēs, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums LAUTUS VIDE PS, sadarbībā ar mūsu draugiem, bīstamo atkritumu savākšanas uzņēmumu BAO AS, organizējam jau trešo bezmaksas elektroiekārtu savākšanas akciju Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā.

Akcijas laikā ikvienam ir iespēja nodot, iepriekš sadzīvē izmantotas elektroiekārtas. Nodošanas brīdī tām ir jābūt:

 • pilnā komplektācijā,
 • neizjauktā veidā,
 • bez citu atkritumu piejaukumiem.

Tādēļ aicinām Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas iedzīvotājus nodot dažāda izmēra novecojušas un bojātas elektroiekārtas:

 • mazo un lielo sadzīves tehniku (ledusskapjus veļas mazgājamās mašīnas, putekļsūcējus, elektriskās tējkannas, mikserus u.c.),
 • datortehniku (monitorus, datorpeles, printerus u.c.),
 • telekomunikācijas un viedierīces (mobilos telefonus, faksa aparātus u.c.)
 • u.c. sadzīvē nolietojušās iekārtas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešama strāvas padeve.

Elektroiekārtas drošai pārstrādei būs iespēja nodot 2022. gada 10. septembrī bez iepriekšēja pieraksta, nogādājot tās speciāli paredzētā uzņēmuma BAO AS transporta līdzeklī sekojošās vietās:

📍   no pl.9:00-12:00                   Ziepniekkalns: Ozolciema un Valdeķu ielu stūris

📍   no pl.13:00-16:00                 Āgenskalns: Atpūtas un Nomales ielu stūris

📍   no pl.17:00-20:00                 Zolitūde: Skrīnes un Apuzes ielu stūris

 

Tom Wheatley Hdib 5grv7u Unsplash

Skaidrojošais buklets par būvgružu apsaimniekošanu

Remonts un būvniecības darbi vienmēr rada būvgružus, kas tiek pieskaitīti pie bīstamajiem atkritumiem, to pareiza utilizēšana ir īpaši svarīga, lai netiktu apdraudzēta apkārtējā vide. Tādēļ LASUA ar VVD un LVAFA atbalstu ir sagatavojuši skaidrojošo bukletu, kurā aprakstīti risinājumi, kā no būvniecības atkritumiem atbrīvoties viegli un pareizi.

Lejuplādēt bukletu par būvgružu apsaimniekošanu ↓

Buvgruzi Lasua 01

Buvgruzi Lasua 02

Buvgruzi Lasua 03

Buvgruzi Lasua 04

Buvgruzi Lasua 05

Buvgruzi Lasua 06

Kopīgs atkritumu šķirošanas ceļvedis Rīgā

 

Esam priecīgi paziņot, ka Rīgas iedzīvotājiem ir izstrādāts pirmais kopīgais atkritumu šķirošanas ceļvedi. Tas veidots, lai palīdzētu ikvienam galvaspilsētas iedzīvotājam vai viesim vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā.

Pilno atkritumu šķirošanas ceļvedi var lejupielādēt šeit ↓ un ieskatīties tajā ikreiz, kad rodas jautājums, vai kāds no atkritumu veidiem IR / NAV šķirojams, vai kā to darīt pareizāk un efektīvāk.

Taču atbildes uz īpaši specifiskiem jautājumiem ir atrodamas Rīgas Domes mājas lapā: jautājumi un atbildes.

Rd Celvedis Skirosana Infografiks A4