Bioloģisko atkritumu KOMPOSTĒŠANAS ROKASGRĀMATA

09.09.2021

 

Jau 2020. gada maijā uzsākām bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītu vākšanu, piedāvājot klientiem savā pagalmā izvietot gan speciāli tam paredzētas atkritumu tvertnes, gan iegādāties marķētus atkritumu maisus (vairāk informācijas: https://lautusvide.lv/lv/pakalpojumi-privatpersonam/biologiski-noardamie-atkritumi/).

Dalīti vāktu bioloģisko atkritumu izvešana ir lētāka kā sadzīves atkritumu izvešana. Taču, ja iedzīvotājam ir arī savs piemājas dārzs, tad atsevišķi nošķirot bioloģiskos atkritumus, tos var kompostēt un sagatavot kvalitatīvu un augstvērtīgu organisko mēslojumu. Tā ietaupot līdzekļus gan par atkritumu izvešanu, gan par papildus mēslojuma pirkšanu. Kompostu parasti izmanto kā mēslojumu, bet tas palīdz arī mainīt augsnes konsistenci – piemēram smagās māla un smilšmāla augsnes padarīt vieglākas, augiem izmantojamākas.

Tādēļ mēs, LAUTUS VIDE, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” esam sagatavojuši bioloģisko atkritumu KOMPOSTĒŠANAS ROKASGRĀMATU, kuru viegli var lejuplādēt (PDF formātā, nospiežot zaļo pogu “Kompostēšanas rokasgrāmata”) un vienmēr ieskatīties, kad nepieciešams padoms komposta veidošanā.

KOMPOSTĒŠANAS ROKAGRĀMATA

Komposts – melnais zelts!

Buklets 01 Buklets 02 Buklets 03 Buklets 04 Buklets 05 Buklets 06 Buklets 07 Buklets 08 Buklets 09 Buklets 10