Par gaidāmām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

30.11.2020

 

Cienījamie iedzīvotāji,

 

Startup 1685533Informējam Jūs, ka Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Saskaņā ar likumprojektu, kas pieņemts Saeimā otrajā (galīgajā) lasījumā šā gada 23. novembrī, bet vēl nav izsludināts, ir plānots veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu, nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu poligonā būs 65 EUR par tonnu līdzšinējās likmes – 50 EUR par tonnu – vietā.

Mainoties dabas resursu nodokļa (turpmāk arī DRN) likmei, tā, ietekmēs arī tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos apmēru (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa, noteic, ka, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.), kas faktiski paredz to, ka izmaiņas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likumprojekta izsludināšanas un spēkā stāšanās gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskatīs un apstiprinās jaunu Poligona tarifu, kā rezultātā, no jaunā tarifa spēkā stāšanās dienas, proporcionāli tarifa pieaugumam palielināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs.

Izmaiņas būs saistošas visā PS “LAUTUS VIDE” apsaimniekotajā teritorijā Rīgā, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, PS “LAUTUS VIDE” paziņo, ka, sākot no 2021. gada 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tās apsaimniekotajā teritorijā Rīgā būs:

  • Fiziskām personām: 12.72 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%)
  • Juridiskām personām: 10.51 EUR/m3 (+ PVN 21%)

 

Izmaksu izmaiņas par vienu Cieto Sadzīves atkritumu tvertnes izvešanu:

Atkritumu tvertnes izmērs (m3) Cena bez PVN 2020.gadā Cena ar PVN 2020.gadā Cena bez PVN no 01.01.2021 Cena ar PVN no 01.01.2021
10.02 EUR/m3 12.12 EUR/m3 10.51 EUR/m3 12.72 EUR/m3
0.12 1.20 1.45 1.26 1.53
0.24 2.40 2.90 2.52 3.05
0.66 6.61 8.00 6.94 8.39
0.77 7.72 9.33 8.09 9.79
1.10 11.02 13.33 11.56 13.99