Uzsākts pilotprojekts BIO atkritumu šķirošanas veicināšanai

30.11.2022

Arrangement Compost Made Rotten Food With Copy Space (4)

Ar mūsu, Lautus Vide PS, atbalstu biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) ir uzsākusi pilotprojektu – Rīgā no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem (100 mājsaimniecības) veikt bioloģisko virtuves atkritumu dalīto vākšanu un bioloģisko virtuves atkritumu nodošanu pārstrādei biogāzes stacijā biogāzes iegūšanai.

Pilotprojekta īstenošana uzsākta šī gada novembrī un ilgs līdz pat 2023. gada 31.decembrim. Tas notiek vienā izvēlētā daudzdzīvokļu namā, kas atbilda projekta specifikai, mūsu, LAUTUS VIDE PS, atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā, Zolitūdē.

Katrai mājsaimniecībai, kas piedalās projektā, pēc izvēles un nepieciešamības tika iedalīta viena 6 vai 10 litru tilpuma specializēta tvertne virtuves atkritumu savākšanai dzīvoklī, kas atvieglo to uzkrāšanu iekštelpās bez citu atkritumu piejaukuma un nerada smakas. Savukārt mājas pagalmā, blakus citiem atkritumu konteineriem tika novietots 240 L konteiners mājas iedzīvotāju bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai.

Iektelputvertnes    Arabiokonteiners

Atkritumu izvešana pilotprojekta laikā tiek veikta vismaz vienu reizi nedēļā. Tāpat ik nedēļu tiek nodrošināta pagalmā izvietotā bioloģisko atkritumu konteinera mazgāšana.

Daudzdzīvokļa nama iedzīvotāji tika nodrošināti ar informatīviem materiāliem par pareizu bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu, informāciju izvietojot uz iekštelpu specializētajām tvertnē, uz konteinera mājas pagalmā un uzskatāmā vietā katrā kāpņu telpā.

Uzsākot projektu šī gada novembra sākumā, iekštelpu šķirošanas konteinerus bija ieviesusi 31 mājsaimniecība no visām pilotprojektā iesaistītajām, taču ar katru dienu to skaits pieaug. Savukārt pirmajā nedēļā pie mājas novietotais konteiners pildījās labi, materiāls nesaturēja piemaisījumus, tādēļ to varēja droši nogādāt biogāzes iegūšanai.

Būtiskākie secinājumi pēc projekta uzsākšanas:

  • lai iesaistītu plašāku iedzīvotāju loku bioloģisko atkritumu dalītā savākšanā, ir nepieciešama iedzīvotāju motivācijas celšana un katras mājas apsaimniekotāja aktīva darbība, piedāvājot iedzīvotājiem iekštelpu šķirošanas tvertnes, kuru izmaksas varētu tikt segtas no iekrātajiem līdzekļiem mājas apsaimniekošanai;
  • lai bioloģisko atkritumu nošķirošana būtu veiksmīgāka un bez citu atkritumu piejaukuma, informācijai par pareizu šķirošanu ir jābūt attēlotai ilustratīvi un paskaidrojumi jāsniedz ne tikai valsts valodā, bet arī citās valstī izplatītās sarunvalodās, daudzstāvu namu iedzīvotāju nacionālās dažādības dēļ.

Pilotprojekts tiek īstenots kā apakšaktivitāte “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai” LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014).

Arī turpmāk informēsim par projekta gaidu!

 

Esi dabai draudzīgs – šķiro!