PAKALPOJUMI

Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā radušies atkritumi – priekšmeti, produkti un to iepakojumi, kuri vairs nav piemēroti izmantošanai sadzīvē. Tāpat par tādiem tiek uzskatīti arī uzņēmējdarbības procesā radušies atkritumi, ja tie…

Dalīti vākti atkritumi

Šķirotie atkritumi ir nozīmīgi vides ilgstpējas attīstībai. Tie ietver visa veida dalīti vāktus atkritumus, kurus iespējams novirzīt otrreizējā apritē – bioloģiski noārdāmi atkritumi, stikla tara, papīra, plastmasas, metāla iepakojums un…

Lielgabarīta atkritumi

Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, kurus nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs, to izmēra un svara dēļ. Sadzīves atkritumu tvertnēs ievietoti lielgabarīta atkritumi, to izvešanas laikā, tvertnes var…

Specializēti uzņēmumiem

Dažāda veida specializēti atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumi, kuri īpaši izstrādāti uzņēmumu vajadzībām.  Pakalpojumus nodrošina uzņēmums LAUTUS SIA.

Citi atkritumi

Ikdienā pilnvērtīgi un noderīgi sadzīves priekšmeti un vielas, pēc kalpošanas beigām (vecas, nolietotas, bojātas) nereti kļūst par bīstamiem atkritumiem, kurus ir obligāti jānošķir no citiem sadzīvē radītiem atkritumiem. Lai dabā…

Būvgruži

Veicot lielākus vai mazākus ēku vai iekštelpu celtniecības, renovācijas un nojaukšanas darbus, neizbēgami rodas būvniecības atkritumi (tiek saukti arī par būvgružiem un celtniecības atkritumiem), piemēram, bojātie celtniecības materiāli, būvmateriālu pārpalikumi…