Bīstamie atkritumi

Pakalpojumiuznemumiem Ml BistamieRūpnieciski radītajiem bīstamajiem atkritumiem nepieciešama īpaša uzmanība, lai to savākšana un utilizācija būtu videi droša. Bīstamo atkritumu nodošanai ir izveidoti speciāli laukumi, tāpat tiek piedāvāti bīstamo atkritumu skapji izvietošanai uzņēmuma teritorijā vai iekštelpās. Tie ir draudzīgi videi, aprīkoti ar slēdzeni un automātisku ugunsdzēšanas sistēmu, droši pret šķidrām, ķīmiskām noplūdēm, turklāt, atbilst visiem noteikumiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Pakalpojumus nodrošina uzņēmums Lautus SIA.

Vairāk informācijas: Lautus SIA Bīstamo atkritumu apsaimniekošana uzņēmumiem