Citi bīstamie sadzīves atkritumi

Biežāk sastopamie bīstamie sadzīves atkritumi bez elektroprecēm un lielgabarīta atkritumiem ir baterijas un akumulatori, spuldzes, auto riepas, kā arī nederīgie medikamenti un medicīnas preces. To šķirošana ir īpaši svarīga, lai dabā nenonāktu vielas, kas apdraud dzīvos organismus un rada neatgriezenisku vides piesārņojumu.

Nolietotās baterijas un akumulatori ir dabai bīstami atkritumi, kas satur smagos metālus un tādus ķīmiskos savienojumus, kuri piesārņo vidi un, nonākot saskarē ar dzīvu organismu, var izraisīt dažādas veselības problēmas. Tāpat baterijas un akumulatori satur vērtīgus resursus, tādēļ tie jāšķiro atsevišķi no citiem atkritumiem. Lielāko daļu baterijas un akumulatorus, t.sk., iztecējušus var nododot jebkurā specializētā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās un valsts iestādēs, bet automašīnu akumulatori jānodod videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Nevienas spuldzes NEDRĪKST mest šķiroto atkritumu stikla konteineros, neskatoties, ka tām ir stikla korpuss. Var nodalīt divu veidu spuldzes, pēc nepieciešamības nošķirt tās, nododot atkritumos:

 • videi nekaitīgas spuldzes, kuras var izmest sadzīves atkritumos, ir kvēlspuldzes, halogēnspuldzes un LED spuldzes;
 • videi īpaši kaitīgas spuldzes, jo satur kaitīgas gāzes un dzīvsudrabu, kuras jānodod utilizācijai bīstamajos atkritumos, ir  energoefektīvās jeb ekonomiskās spuldzes, dienasgaismas jeb kompaktās luminiscences spuldzes. Tās var nodot videi kaitīgo atkritumu pieņemšanas punktos vai speciālās savākšanas kastēs, kas izvietotas spuldžu tirdzniecības vietās. Taču ļoti jārūpējas, lai, metot atkritumos, šīs spuldzes nesaplīst un kaitīgās gāzes nenokļūst gaisā.

Auto riepas ir bīstami atkritumi, jo tās dabā sadalās ļoti ilgi, turklāt, radot bīstamus galaproduktus, kas var saindēt vidi. Savas formas dēļ atkritumu poligonos tās aizņem daudz vietas un lauž augsnes virskārtu, jo sadalīšanās laikā paceļas, neizplūdušā gaisa dēļ. Savukārt, patvaļīgi dedzinot riepas, tās izdala kodīgumus dūmus un kaitīgus ķīmisko vielu savienojumus, kas nosēžas uz tuvējiem augiem, kā arī cilvēku un dzīvnieku organismos. Riepas ir pārstrādājams materiāls, tādēļ tās jānodot riepu auto servisā vai kaitīgo preču atkritumu savākšanas punktos.

Nederīgos medikamentus, kuriem beidzies derīguma termiņš, nav salasāma anotācija u.tml., NEDRĪKST mest sadzīves atkritumu konteineros vai noskalot kanalizācijā, jo tādā veidā tie nonāk augsnē un notekūdeņos, tur radot toksiskus savienojumus un kaitējot dzīvajiem organismiem. Tādus medicīniskos atkritumus kā:

 • zāles
 • uztura bagātinātājus
 • izlietotus ārstnieciskos aerosolus
 • suspensijas, sīrupus, mikstūras, tinktūras un to iepakojumus
 • šļirces un citus asos medicīnas piederumus
 • dzīvsudraba termometrus
 • auto aptieciņas saturu
 • medikamentu ampulas
 • u.c. nepieciešams nodot drošai utilizācijai aptiekās, videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Pirms medicīnisko atkritumu nodošanas jāpārliecinās, ka pudelītes ir cieši noslēgtas un visas asās daļas droši nosegtas, lai nesavainotu cilvēkus. Saplīsušus dzīvsudraba termometrus un izbirušās dzīvsudraba lodītes jāievieto hermētiskā stikla burkā (pēc to savākšanas kārtīgi jāizvēdina telpa).

Taču atceries, ka tukšie un tīrie medikamentu un uztura bagātinātāju iepakojumi bez to paliekām nav medicīnas atkritumi, bet utilizējami atbilstoši iepakojuma veidam.

Pakalpojumu nodrošina uzņēmums Lautus SIA.