Nolietotā sadzīves tehnika

Nolietotā sadzīves tehnika ir jebkāda izmēra sadzīvē izmantojamas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir darbināmas ar strāvas avotu. Šķirot un nodot pārstrādei var jebkura veida elektroiekārtas neizjauktā veidā, sākot ar ledusskapi un beidzot ar televizora pulti. Mazās elektroiekārtas ērti var nodot lielveikalos izvietotajos šķirošanas konteineros, kas paredzēti mazās sadzīves tehnikas savākšanai. Lielākas nolietotās elektroiekārtas var nodot pie atsevišķiem jaunu elektroiekārtu pārdevējiem, nogādāt šķirošanas laukumos vai to izvešanu pieteikt pie atkritumu apsaimniekotāja.

Elektroiekārtas satur daudz dažādas videi bīstamas ķīmiskas vielas un metālus. Tās nonākot vidē, piesārņo to, izmaina dabas procesus un tādā veidā apdraud dzīvos organismus, radot neatgriezeniskas sekas cilvēku un dzīvnieku veselībai. Turklāt, elektroiekārtu sastāvā ir daudz vērtīgu cēlmetālu, kas var tikt pārstrādāti un izmantoti atkārtoti.