600 000 11

info@lautusvide.lv

04.03.2024

Paziņojums par reorganizāciju

Cien., Gulbenes un Alūksnes novadu SIA Pilsētvides serviss klienti.

Informējam, ka 2024.gada 2. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu par reorganizāciju un konkrēti, komercreģistrā tika ierakstīta informācija par reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA LAUTUS VIDE, vienotais reģistrācijas Nr. 44103141663, komercsabiedrību SIA Pilsētvides serviss, vienotais reģistrācijas Nr. 40003244831.

SIA LAUTUS VIDE norāda, ka saskaņā ar reorganizācijas līgumu un Komerclikuma noteikumiem, visi starp jums un SIA Pilsētvides serviss noslēgtie līgumi ir spēkā, tos nav nepieciešams pārslēgt un līgumi turpinās tajos paredzētā apmērā un termiņā.

SIA “LAUTUS VIDE” rekvizīti:
Reģistrācijas numurs: 44103141663,
juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Gurnicas”, LV-2123
Tālr: 64495050, 67462693 (Gulbene)
Tāl: 26622989, 64382838 ( Alūksne)
Norēķinu informācija:
BluOr Bank AS
LV59CBBR1129858900030
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
LV29RIKO0000083605338
Swedbank AS
LV02HABA0001408031721

SIA LAUTUS VIDE ir izveidota apvienojot divu atkritumu un vides apsaimniekošanas uzņēmumu resursus un zināšanas kopīga mērķa – tīrākas Latvijas – īstenošanai. Turpinot izaugsmes ceļu, reorganizācijas ceļā SIA LAUTUS VIDE tika apvienotas apsaimniekotāju SIA Pilsētvides serviss un SIA Lautus ilggadējā pieredze nozarē – gan galvaspilsētā, gan reģionos, garantējot individuālu pieeju katram klientam, sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošības sajūtu.

LAUTUS VIDE SIA logotips apzīmē komandas vienotību, saliedētību un kopības izjūtu – kopīgiem spēkiem ar optimistisku pieeju par zaļāku vidi.

Cerot uz veiksmīgu turpmāku sadarbību, patiesā cieņā SIA LAUTUS VIDE valde

Image Image