600 000 11

info@lautusvide.lv

Rectangle 141
Pieteikums līgumam par
atkritumu izvešanu

Informācija klientiem

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji! 

2017. gada 12. septembrī Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā”, Id. Nr. ANP2017/11, ir noslēgusi līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. 

Sakarā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumiem, kas paredz bioloģisko atkritumu maksas samazinājumu uz 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu maksas un pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņām, kuras nosaka nodokļa likmes pieaugumu, kā arī atbilstoši atkritumu poligona AP Kaudzītes pakalpojumu izmaksu pieaugumam par atkritumu apglabāšanu informējam, ka, sākot no 2024. gada 1. janvāra: 

1. nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 31.94 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%); 

2. dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 19.17 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%). 

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8:00-20:00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reizes, to iespējams pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 13:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Alūksnes reģiona iedzīvotājiem un arī turpmāk klientiem sniegsim nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti! Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Alūksnes novads” un pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Alūksnes novada vēstis”.

Paldies par atsaucību!

Ar cieņu,

Pilsētvides serviss SIA

Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot KLIENTU APMIERINĀTĪBAS ANKETU !

Informācija klientiem

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji! 

2017. gada 12. septembrī Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā”, Id. Nr. ANP2017/11, ir noslēgusi līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. 

Sakarā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumiem, kas paredz bioloģisko atkritumu maksas samazinājumu uz 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu maksas un pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņām, kuras nosaka nodokļa likmes pieaugumu, kā arī atbilstoši atkritumu poligona AP Kaudzītes pakalpojumu izmaksu pieaugumam par atkritumu apglabāšanu informējam, ka, sākot no 2024. gada 1. janvāra: 

1. nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 31.94 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%); 

2. dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 19.17 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%). 

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8:00-20:00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reizes, to iespējams pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 13:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Alūksnes reģiona iedzīvotājiem un arī turpmāk klientiem sniegsim nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti! Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Alūksnes novads” un pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Alūksnes novada vēstis”.

Paldies par atsaucību!

Ar cieņu,

Pilsētvides serviss SIA

Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot KLIENTU APMIERINĀTĪBAS ANKETU !