600 000 11

info@lautusvide.lv

Par mums

LAUTUS VIDE SIA ir divu atkritumu un vides apsaimniekošanas uzņēmumu pilnsabiedrība, kas izveidota 2020. gadā kopīga mērķa - tīrākas galvaspilsētas - īstenošanai Rīgas teritorijā, apvienojot apsaimniekotāju Pilsētvides serviss SIA un Lautus SIA spēkus. Abu uzņēmumu ilggadējā pieredze nozarē - gan galvaspilsētā, gan reģionos - garantē individuālu pieeju katram klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošības sajūtu.

LAUTUS VIDE SIA logotips apzīmē abu komandu vienotības, saliedētības un kopības izjūtu – kopīgiem spēkiem ar optimistisku pieeju par zaļāku vidi.

Misija

Mēs tiecamies uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvu ikviena klienta vajadzību apmierināšanu, gādājot par labākās cenas un pakalpojumu kvalitātes proporcionalitāti

Vīzija

Mēs tiecamies uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvu ikviena klienta vajadzību apmierināšanu, gādājot par labākās cenas un pakalpojumu kvalitātes proporcionalitāti.

Vērtības
 • Klients. Maksimāla klientu vajadzību apmierināšana un vēlmju īstenošana
 • Vide. Videi draudzīgas attieksmes paušana ikvienā uzņēmuma darbinieku ikdienas rīcībā
 • Attīstība. Vien attīstoties un uzņemot nozares aktualitātes profesionālajā kapitālā iespējama pilnvērtīga uzņēmuma funkcionēšana
 • Jaunatne. Jaunāko sabiedrības locekļu izglītošana veido zaļāku nākotnes sabiedrību
 • Unikālitāte

  LAUTUS VIDE SIA ir unikāla profesionāļu komanda, kas dzīvo, izdzīvo un pārdzīvo par vides veselību savās ikdienas gaitās. Mēs esam vides viedi cilvēki un iestājamies par to, lai ikviens ar cieņpilnu attieksmi veidotu zaļāku apkārtni.

  Sniegtie pakalpojumi

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošana privātpersonām un uzņēmumiem

  Bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošana

  Aprīkojuma noma būvgružiem

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)

  Medicīnas atkritumu utilizācija

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)

  Kompleksie pakalpojumi specifiskiem atkritumiem lielā apjomā

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)

  Dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošana

  Bīstamo atkritumu savākšana, utilizācija un apsaimniekošana

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)

  Vakuumtehnikas pakalpojumi

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)

  Ražošanas atkritumu apsaimniekošana

  (pakalpojumu sniedz Lautus SIA)