600 000 11

info@lautusvide.lv

Atkritumu izvešanas grafiks

Pirmdiena:

Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu nami

Otrdiena:          

Gulbenes pilsētas privātmājas

Stradu pagasts (1,.2,.3,.4,.5. otrdiena)

Daukstu pagasts (mēneša 1., 2. un 4. otrdiena) 

Druvienas pagasts (mēneša 2. otrdiena)

Stāmarienas pagasts (mēneša 1. un 3. otrdiena)

Trešdiena:  

Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu nami

Beļavas pagasts (katra mēneša 1. trešdiena)

Ceturtdiena:     

Galgauskas pagasts (mēneša 1. un 3. ceturtdiena)

Jaungulbenes pagasts (mēneša 1., 3. un 4. ceturtdiena) 

Līgo pagasts (mēneša 4. ceturtdiena)

Tirzas pagasts (mēneša 1. un 3. ceturtdiena)

Piektdiena:

Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu nami

Lejasciema pagasts (mēneša 2. un 4. piektdiena)

Litenes pagasts (mēneša 2. un 4. piektdiena)

Sestdiena:        

Lizuma pagasts (mēneša 1. un 3. sestdiena)

Rankas pagasts (mēneša 2. un 4. sestdiena)