600 000 11

info@lautusvide.lv

Rectangle 141
Pieteikums līgumam par
atkritumu izvešanu

Informācija klientiem

Cienījamie, Gulbenes novada iedzīvotāji!

2019. gada 1. jūlijā Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā”, id. Nr. GNP2019/19, ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada pašvaldību par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā. 

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri Gulbenes novadā tiks veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Jaunā cena būs 29,75 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%). Šī cena ir sakarā ar Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņām, kuras nosaka nodokļa likmes pieaugumu, kā arī atbilstoši atkritumu poligona AP Kaudzītes pakalpojumu izmaksu pieaugumam par atkritumu apglabāšanu.

Klientiem, kuri visu gadu dzīvo Gulbenes novada apkaimē, atkritumu savākšanas tvertnes uzstādīšana un noma tiek nodrošināta bez maksas un atkritumu savākšana notiek pēc iepriekš sastādīta grafika ar minimālo biežumu, kas noteikts Gulbenes novada saistošajos noteikumos. Dienās, kas paredzēta atkritumu izvešana, atkritumu radītāja pienākums ir konteineru izvietot tuvāk sētai, lai atkritumu savācējam būtu viegla pieeja atkritumu tvertnei. Par konteineru pieejamību atbildīgs ir klients.

Saskaņā ar jaunā iepirkuma līguma noteikumiem marķēto atkritumu maisu izmantošana vairs nebūs iespējama. Ja klientam ir nepieciešama papildus apjoma atkritumu izvešana, tad tā jāpiesaka atsevišķi sava novada Klientu apkalpošanas centrā.

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8:00-20:00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reizes, to iespējams pieteikt 
telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 13:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika
, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Gulbenes reģiona iedzīvotājiem un arī turpmāk klientiem sniegsim nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti!

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Gulbenes novads” un pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Gulbenes Novada Ziņas”.

Paldies par atsaucību!

Ar cieņu,


Pilsētvides serviss SIA


Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot  KLIENTU APMIERINĀTĪBAS ANKETU !

Informācija klientiem

Cienījamie, Gulbenes novada iedzīvotāji!

2019. gada 1. jūlijā Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā”, id. Nr. GNP2019/19, ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada pašvaldību par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā. 

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri Gulbenes novadā tiks veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Jaunā cena būs 29,75 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%). Šī cena ir sakarā ar Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņām, kuras nosaka nodokļa likmes pieaugumu, kā arī atbilstoši atkritumu poligona AP Kaudzītes pakalpojumu izmaksu pieaugumam par atkritumu apglabāšanu.

Klientiem, kuri visu gadu dzīvo Gulbenes novada apkaimē, atkritumu savākšanas tvertnes uzstādīšana un noma tiek nodrošināta bez maksas un atkritumu savākšana notiek pēc iepriekš sastādīta grafika ar minimālo biežumu, kas noteikts Gulbenes novada saistošajos noteikumos. Dienās, kas paredzēta atkritumu izvešana, atkritumu radītāja pienākums ir konteineru izvietot tuvāk sētai, lai atkritumu savācējam būtu viegla pieeja atkritumu tvertnei. Par konteineru pieejamību atbildīgs ir klients.

Saskaņā ar jaunā iepirkuma līguma noteikumiem marķēto atkritumu maisu izmantošana vairs nebūs iespējama. Ja klientam ir nepieciešama papildus apjoma atkritumu izvešana, tad tā jāpiesaka atsevišķi sava novada Klientu apkalpošanas centrā.

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8:00-20:00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reizes, to iespējams pieteikt 
telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 13:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika
, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Gulbenes reģiona iedzīvotājiem un arī turpmāk klientiem sniegsim nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti!

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Gulbenes novads” un pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Gulbenes Novada Ziņas”.

Paldies par atsaucību!

Ar cieņu,


Pilsētvides serviss SIA


Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot  KLIENTU APMIERINĀTĪBAS ANKETU !