600 000 11

info@lautusvide.lv

11.01.2023

GULBENES NOVADĀ NOTIEK BIO PILOTPROJEKTS!

Sveicināti, cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!

Mēs, SIA “Pilsētvides serviss”, vēlamies Jums paziņot, ka no 2023.gada novembra sākuma līdz 2023.gada decembra beigām, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību uzsāksim bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu Gulbenes novada teritorijā. Pilotprojekta laikā mēs aicinām Jūs izmantot iespēju bez maksas nodot bioloģiskos atkritumus. Pareizi apsaimniekoti bioloģiskie atkritumi, sadalīšanās procesā, neradīs piesārņojumu ne augsnei un ne gruntsūdeņiem. Jāatceras, ka BIO atkritumi veido gandrīz pusi no kopējā atkritumu apjoma, līdz ar to BIO atkritumu šķirošana palīdzēs samazināt sadzīves atkritumu apjomu, kas savukārt samazinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas rēķinos!

Projekta laikā iegūtā pieredze sniegs gan mums, gan pašvaldībai izpratni, kā kopīgiem spēkiem vieglāk un efektīvāk turpināt mūsu iesākto videi draudzīgo rīcību, kuras mērķis ir veicināt atkritumu kaitīgās ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi. Pielikumā pievienotajā informatīvajā bukletā, varat iegūt nepieciešamo informāciju – kā atpazīt BIO atkritumu konteinerus, kā pareizi šķirot BIO atkritumus, kā arī kādus atkritumus drīkst, vai nedrīkst ievietot BIO atkritumu konteinerā. Gadījumā, ja BIO atkritumu konteinerā tiks ievietoti neatbilstoši atkritumu, mēs būsim spiesti tos izvest kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, par ko atbilstoši tarifam tiks piestādīts rēķins.

Papildus vēlamies atgādināt, ka no 2024. gada 1. janvāra bioloģisko atkritumu dalīta vākšana būs obligāta visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, lūdzu sazinieties ar Gulbenes klientu centru:

E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv;

Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050.

Esi dabai draudzīgs – šķiro BIO!

Image Image