Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 01.01.2023

01.12.2022

 

Cienījamais klient,

Informējam, ka no 2023. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu, dalīti savākto bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas Rīgā.

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu no 2023. gada 1. janvāra.

Pamatojoties uz likuma grozījumiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2021. gada 9. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 139, ar kuru apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 135.50 EUR par tonnu sākot no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

2022. gada 10. novembrī SIA “Getliņi EKO” informēja PS “LAUTUS VIDE” par pakalpojumu cenu izmaiņām saistībā ar nešķiroto sadzīves atkritumu, bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks piemērotas no 2023. gada 1. janvāra.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa noteic: ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits poligona tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta 11. daļa un Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 18. punkts noteic, ka atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu un atkritumu poligona pakalpojumu izmaksu pieaugumu sākot no 2023. gada 1. janvāra maksa par:
1. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs:

  • Fiziskām personām: 23.78 EUR par m3 ar PVN 21%;
  • Juridiskām personām: 19.65 EUR par m3, neieskaitot PVN.

2. Dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu būs:

  • Fiziskām personām: 18.54 EUR par m3 ar PVN 21%;
  • Juridiskām personām: 15.32 EUR par m3, neieskaitot PVN.

3. Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu būs:

  • Fiziskām personām: 25.60 EUR par m3 ar PVN 21%;
  • Juridiskām personām: 21.16 EUR par m3, neieskaitot PVN.

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu izmaksas vienai izvešanas reizei pēc biežāk lietoto konteineru tilpuma:

Konteinera tilpums Jaunā cena EUR (ieskaitot PVN) Līdzšinējā cena EUR (ieskaitot PVN)
0.24m3 5.71 5.38
1.1m3 26.15 24.65

 

Dalīti savākto bioloģisko atkritumu izmaksas vienai izvešanas reizei pēc biežāk lietoto konteineru tilpuma:

Konteinera tilpums Jaunā cena EUR (ieskaitot PVN) Līdzšinējā cena EUR (ieskaitot PVN)
0.24m3 4.45 4.32

Visual Stories Micheile Lz 4npfkcv8 Unsplash