Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 10.01.2022

15.12.2021

Visual Stories Micheile Zvprbbmt8qa Unsplash

Cienījamais klient,

 

Informējam, ka no 2022. gada 10. janvāra stāsies spēkā izmaiņas maksā par sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu Rīgā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)  padome 2021. gada 9. decembrī, uz SIA “Getliņi EKO” iesniegto dokumentu pamata, pieņēma lēmumu Nr. 139 (https://likumi.lv/ta/id/328303-par-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-getlini-eko-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifiem?&search=on), ar kuru apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)):

  • 124.60 EUR par tonnu – no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
  • 135.50 EUR par tonnu – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta 12 daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Ņemot vērā SPRK padomes 2021. gada 9. decembra lēmumu Nr. 139, SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 9. decembrī informēja PS “LAUTUS VIDE”, ka sākot no 2022. gada 10. janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs būs 124,60 EUR par tonnu (bez PVN).

Papildus tam SIA “Getliņi EKO” informēja PS “LAUTUS VIDE”, ka sākot no 2022. gada 10. janvāra notiks izmaiņas arī attiecībā uz tarifu par bioloģisko atkritumu pieņemšanu apglabāšanai.

Līdz ar to PS “LAUTUS VIDE” ir veikusi nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu (proporcionāli SIA “Getliņi EKO” tarifu izmaiņām) pakalpojuma sniegšanai Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.

Ievērojot augstāk minēto, PS “LAUTUS VIDE” informē, ka:

1.        Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2022. gada 10. janvāra būs:

  • Fiziskām personām: 21.55 EUR par m3 ar PVN 21%*;
  • Juridiskām personām: 17.81 EUR par m3, bez PVN*.

2.        Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2022. gada 10. janvāra būs:

  • Fiziskām personām: 19.59  EUR par m3 ar PVN 21%*;
  • Juridiskām personām: 16.19 EUR par m3, bez PVN*.

Kā jau iepriekš informējām, no 2022. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā (t.sk., liela izmēra atkritumu jeb lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksa), pamatojoties uz palielināto dabas resursu nodokli (DRN) par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos. 

 

Ērtākai uzskatāmībai esam apkopojuši tarifu izmaiņas dažādiem atkritumu veidiem:

Tarifu Tabula