600 000 11

info@lautusvide.lv

CITI ATKRITUMI

Ikdienā pilnvērtīgi un noderīgi sadzīves priekšmeti un vielas, pēc kalpošanas beigām (vecas, nolietotas, bojātas) nereti kļūst par bīstamiem atkritumiem, kurus ir obligāti jānošķir no citiem sadzīvē radītiem atkritumiem. Lai dabā nenonāktu vielas, kas apdraud dzīvos organismus un rada neatgriezenisku vides piesārņojumu, jāveic atbilstoša bīstamo atkritumu savākšana, nodošana un utilizācija. Tādēļ ir izveidoti speciāli nodošanas punkti bīstamo atkritumu pieņemšanai.

Pie bīstamiem atkritumiem pieskaitāmi tādas ikdienā lietotas preces, kā:

 • nolietotas vai bojāta elektroiekārtas
 • baterijas un akumulatori
 • spuldzes
 • krāsas un lakas, ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi
 • auto riepas
 • tehniskās eļļas un to filtri
 • medikamenti un medicīnas preces
 • u.c.

Nolietotas vai bojātas elektroiekārtas ir jebkāda izmēra sadzīvē izmantojamas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas ir darbināmas ar strāvas avotu. Šķirot un nodot pārstrādei var jebkura veida relatīvi tīras elektroiekārtas neizjauktā veidā, pilnā komplektācijā. Elektroiekārtas satur daudz dažādas videi bīstamas ķīmiskas vielas un metālus, kas nonākot vidē, piesārņo to, izmaina dabas procesus un tādā veidā apdraud dzīvos organismus, radot neatgriezeniskas sekas cilvēku un dzīvnieku veselībai. Turklāt, elektroiekārtu sastāvā ir daudz vērtīgu cēlmetālu, kas var tikt pārstrādāti un izmantoti atkārtoti.

Mazās elektroiekārtas ērti var nodot lielveikalos izvietotajos šķirošanas konteineros, kas paredzēti mazās sadzīves tehnikas savākšanai. Lielās nolietotās elektroiekārtas var nodot pie atsevišķiem jaunu elektroiekārtu pārdevējiem, nogādāt šķirošanas laukumos vai to izvešanu pieteikt pie atkritumu apsaimniekotāja.

Nolietotās baterijas un akumulatori ir bīstami atkritumi, kas satur smagos metālus un tādus ķīmiskos savienojumus, kuri piesārņo vidi un, nonākot saskarē ar dzīvu organismu, var izraisīt dažādas veselības problēmas. Tāpat baterijas un akumulatori satur vērtīgus resursus, tādēļ tie jāšķiro atsevišķi no citiem atkritumiem.

Lielāko daļu baterijas un akumulatorus, t.sk., iztecējušus var nododot jebkurā specializētā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās un valsts iestādēs, bet automašīnu akumulatori jānodod videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Nolietotās un bojātās spuldzes tie iedalītas divu veidu atkritumos:

 • videi nekaitīgas spuldzes, kuras var izmest sadzīves atkritumos – kvēlspuldzes, halogēnspuldzes un LED spuldzes;
 • videi īpaši kaitīgas spuldzes, jo satur kaitīgas gāzes un dzīvsudrabu, kuras jānodod utilizācijai bīstamajos atkritumos – energoefektīvās jeb ekonomiskās spuldzes, dienasgaismas jeb kompaktās luminiscences spuldzes. Tās var nodot videi kaitīgo atkritumu pieņemšanas punktos vai speciālās savākšanas kastēs, kas izvietotas spuldžu tirdzniecības vietās. Taču ļoti jārūpējas, lai, metot atkritumos, šīs spuldzes nesaplīst un kaitīgās gāzes nenokļūst gaisā.

!!! Nevienas no spuldzēm NEDRĪKST mest dalīti vākto atkritumu konteinerā, kas paredzēts stikla tarai (neskatoties uz to, ka tām ir stikla korpuss).

Auto riepas ir bīstami atkritumi, jo tās dabā sadalās ļoti ilgi, turklāt, radot bīstamus galaproduktus, kas var saindēt vidi. Savas formas dēļ atkritumu poligonos tās aizņem daudz vietas un lauž augsnes virskārtu, jo sadalīšanās laikā paceļas, neizplūdušā gaisa dēļ. Savukārt, patvaļīgi dedzinot riepas, tās izdala kodīgumus dūmus un kaitīgus ķīmisko vielu savienojumus, kas nosēžas uz tuvējiem augiem, kā arī cilvēku un dzīvnieku organismos.

Riepas ir pārstrādājams un atkārtoti izmantojams materiāls, tādēļ tās jānodot riepu auto servisā, bīstamo atkritumu savākšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Nederīgās medicīnas preces un medikamentus, kuriem beidzies derīguma termiņš, nav salasāma anotācija u.tml., NEDRĪKST mest sadzīves atkritumu konteineros vai noskalot kanalizācijā, jo tādā veidā tie nonāk augsnē un notekūdeņos, kur rada toksiskus savienojumus un kaitē dzīvajiem organismiem. Tādus medicīniskos atkritumus kā:

 • zāles
 • uztura bagātinātājus
 • izlietotus ārstnieciskos aerosolus
 • suspensijas, sīrupus, mikstūras, tinktūras un to iepakojumus
 • šļirces un citus asos medicīnas piederumus
 • dzīvsudraba termometrus
 • auto aptieciņas saturu
 • medikamentu ampulas
 • u.c. nepieciešams nodot drošai utilizācijai aptiekās, videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Pirms medicīnisko atkritumu nodošanas jāpārliecinās, ka pudelītes ir cieši noslēgtas un visas asās daļas droši nosegtas, lai nesavainotu cilvēkus. Saplīsušus dzīvsudraba termometrus un izbirušās dzīvsudraba lodītes jāievieto hermētiskā stikla burkā (pēc to savākšanas kārtīgi jāizvēdina telpa).

!!! Tukši un tīri medikamentu un uztura bagātinātāju iepakojumi, bez to paliekām nav medicīnas atkritumi, bet utilizējami atbilstoši iepakojuma veidam.

Ja arī Jums nepieciešami bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, tad sazinieties ar mums zvanot pa tālruni 6000 0011 vai rakstot e-pastu: info@lautusvide.lv.

Atsevišķu bīstamo atkritumu drošu utilizāciju nodrošina uzņēmums Lautus SIA.