600 000 11

info@lautusvide.lv

LIELGABARĪTA ATKRITUMI

Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, kurus nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs, to izmēra un svara dēļ. Sadzīves atkritumu tvertnēs ievietoti lielgabarīta atkritumi, to izvešanas laikā, tvertnes var bojāt.

Pie lielgabarīta atkritumiem pieder:

  • nolietotās mīkstās un korpusa mēbeles;
  • matrači;
  • liela izmēra paklāji;
  • u.c. lielizmēra priekšmeti, kas pēc satura pielīdzināmi cietajiem sadzīves atkritumiem.

Lielgabarīta atkritumi jānogādā šķirošanas laukumos vai to izvešana jāpiesaka pie atkritumu apsaimniekotāja.