600 000 11

info@lautusvide.lv

ŠĶIROTO ATKRITUMU EKO LAUKUMI

Mēs esam profesionāļi atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Mēs nodrošinām sadzīves atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus daudzdzīvokļu ēkām, privātmājām, iestādēm un organizācijām, kā arī nogādāsim tos atbilstošās vietās – šķirošanas laukumos vai rūpnīcās un atkritumu poligonos.

Šķiroto atkritumu eko laukumi

Sazinieties ar mums!