600 000 11

info@lautusvide.lv

26.04.2023

BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PILOTPROJEKTS PAPLAŠINĀTS

Ar mūsu atbalstu uzsāktais biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) pilotprojekts, kurš paredz bioloģisko virtuves atkritumu dalīto vākšanu no daudzdzīvokļu namu mājsainiecībām un to nodošanu pārstrādei biogāzes stacijā biogāzes iegūšanai, veiksmīgi attīstās.

Pilotprojekts tika uzsākts 2022. gada novembrī ar viena daudzdzīvokļu nama Anniņmuižas ielā dalību tajā. Pārskatāmāku un precīzāku rezultātu iegūšanai, bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas pilotprojektam tika piesaistīta vēl viena daudzdzīvokļu nams Priedaines ielā. Arī šīs ēkas iedzīvotājiem tika izdalīti gan iekštelpu šķirošanas konteineri bioloģiski noārdāmajiem virtuves atkritumiem, gan mājas pagalmā uzstādīts specializētais konteiners. Tāpat, ar katru mājsaimniecību tika noslēgts sadarbības līgums par atbildības sadalīšanu, šķirojot bioloģiskos atkritumus. Līguma parakstīšanas procesā ar mājas vecākā iniciatīvu un individuālu pieeju, visi projektā iesaistītie iedzīvotāji tika informēti par to, kādus atkritumus drīkst un kādus nedrīkst likt dalīti vāktu atkritumu konteinerā, ko paredzēts nodot biogāzes ražošanai,  un pārrunātas citas detaļas. Tāpat iedzīvotājiem ir pieejama kontaktpersona, pie kuras vērsties neskaidru jautājumu gadījumā par pareizu atkritumu šķirošanu visa pilotprojekta laikā.

Projekta laikā uzkrātā pieredze rāda, ka iedzīvotāji izprotot nepieciešamību savākt tīrus virtuves atkritumus un to dara apzinīgi. Būtiski svarīgs aspekts ir mājas apsaimniekotāju iesaiste iedzīvotāju informēšanas pasākumos, jo viņi spēj vistuvāk piekļūt tiešajiem atkritumu radītājiem.

Pēc mājas apsaimniekotāju biedrības iniciatīvas pilotprojektam ir pievienojusies arī daudzdzīvokļu māja Robežu ielā. Šīs mājas iedzīvotāji ir uzsākuši šķirotu virtuves atkritumu savākšanu, paši sarūpējot gan iekštelpu šķirošanas konteinerus, gan novadot līguma parakstīšanas procesu.

Kaut arī projektā iesaistītie dalībnieki bioloģisko atkritumu nošķirošanu veic pārsteidzoši labi un ar lielu atbildības sajūtu, tomēr gadās arī kādi misēkļi. Tādēļ atgādinām, ka bioloģiski norārdāmo atkritumu konteineros dzīvnieku izkārnījumus, pakaišus, kā arī jebkura veida autiņbiksītes, t.sk., bioloģiskās, likt ir AIZLIEGTS. Tāpat jāatceras, ka biogāzes ražošanai savāktajam materiālam jābūt tīram, bet citu atkritumu piejaukuma, tādēļ virtuves atkritumi savākšanas konteinerā jāievieto BEZ maisiņiem.

Pilotprojekts tiek īstenots kā apakšaktivitāte “Risinājumu demonstrēšana bioloģisko un pārtikas atkritumu samazināšanai un pārtikas atkritumu mērījumu uzlabošanai” LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014).

Projekts norisinās mūsu, Lautus Vide PS, apsaimniekotajā zonā Rīgas Zemgales priekšpilsētā.

Esi dabai draudzīgs – šķiro BIO!

Image Image