600 000 11

info@lautusvide.lv

25.01.2023

BŪVGRUŽU PAREIZA APSAIMNIEKOŠANA – VIDEO

Remonts un būvniecība rada būvgružus!

Kas tie ir, ko ar tiem iesākt, kā izplānot būvgružu izvešanu, kā pareizi izvēlēties komersantu, kas legāli izvedīs būvniecības rezultatā radušos atkritumus? Tie ir jautājumi, kuri nereti nodarbina iedzīvotājus, kuri uzsākuši celtniecības vai remontdarbus.

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA) Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta ietvaros ir sagatavojis īsus, pamācošus video, ar mērķi informēt iedzīvotājus, par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

Arī mēs, Lautus Vide PS, kā LASUA biedri aicinām iepazīties ar šiem trīs videoklipiem un, veicot remontu vai būvdarbus, legālā veidā atbrīvoties no radītajiem būvgružiem.

Kopā mēs varam paveikt vairāk un videi draudzīgāk!

Image Image