600 000 11

info@lautusvide.lv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (BUJ)

LĪGUMA SLĒGŠANA UN PAKALPOJUMA UZSĀKŠANA

Ātrākais veids ir aizpildīt līguma pieteikumu mūsu mājas lapā: https://lautusvide.lv/pieteikties-pakalpojumam/. Kad pieteikums nosūtīts, uz e-pastu nekavējoties tiek nosūtīta līguma sagatave, kuru var parakstīt elektroniski ar drošu e-parakstu vai Smart-ID aplikāciju. !!! Pēc līguma parakstīšanas ar e-parakstu vai Smart-ID aplikācijas palīdzību, līgumu jānosūta atpakaļ Klientu apkalpošanas centram uz e-pastu info@lautusvide.lv, pievienojot lejupielādēto dokumentu (ar atzīmi, ka “Dokuments parakstīts elektroniski”) vai nosūtot saiti caur izmantoto aplikāciju ar norādi uz dokumentu. Līguma apstrāde ilgst līdz 2 nedēļām pēc tam, kad tas saņemts atpakaļ parakstīts.

Pēc līguma parakstīšanas ar e-parakstu vai Smart-ID aplikācijas palīdzību, līgumu jānosūta atpakaļ Klientu apkalpošanas centram uz e-pastu info@lautusvide.lv, pievienojot lejupielādēto dokumentu (ar atzīmi, ka “Dokuments parakstīts elektroniski”) vai nosūtot saiti caur izmantoto aplikāciju ar norādi uz dokumentu. Nevaram uzskatīt, ka līgums ir parakstīts, kamēr neesam to fiziski saņēmuši, savukārt pie dokumentiem izmantotajās aplikācijās var piekļūt tikai dokumenta parakstītājs.

Lai varētu lejupielādēt dokumentu, kas ir iepriekš parakstīts ar Smart-ID palīdzību, jādodas uz mājaslapu Dokobit (https://app.dokobit.com/login) un jāpievienojas / jāielogojas tajā ar savu Smart-ID kontu. Pēc ielogošanās parādās visi dokumenti, kuri ir parakstīti, izmantojot konkrētā lietotāja Smart-ID kontu. Jāizvēlas nepieciešamais dokuments, tam blakus ir izvēlnes iespēja “Lejupielādēt / Download”. Uzspiežot uz šīs pogas, ir iespēja saglabāt elektroniski parakstīto līgumu savā datorā vai viedierīcē un pēc tam nosūtīt to uz info@lautusvide.lv. !!! Pirms dokumenta nosūtīšanas obligāti jāpārliecinās, ka tā augšējā kreisajā stūrī ir atzīme “Dokuments parakstīts elektroniski”. !!! Ja dokuments šajā vietnē nav atrodams, tad tā parakstīšana elektroniski nav notikusi.

Ja dokuments tiek parakstīts ar roku, tad tā reģistrēšanai nepieciešams līguma oriģināls. To atpakaļ var sūtīt pa pastu vai atstāt speciālā kastē pie Klientu apkalpošanas centra, Uzvaras bulvārī 10, Rīgā.

Līguma apstrāde pēc tam, kad tas saņemts atpakaļ parakstīts, ilgst līdz 2 nedēļām. Kad līgums ir apstrādāts klientam tiek nosūtīts atkritumu izvešanas grafiks un uzsākta pakalpojuma sniegšana pēc sastādītā grafika.

Atkritumu izvešanas pakalpojums netiek nodrošināts un var tikt piemērots administratīvais vai naudas sods.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Ja klientam lietošanā nav atkritumu savākšanas konteiners, tad tas rindas kārtībā tiks uzstādīts pirms atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma uzsākšanas. Klientiem, kuri pieteikuši konteineru maiņu (bojājumu vai tilpuma maiņas dēļ), tos pakāpeniski un rindas kārtībā mainām pakalpojuma sniegšanas laikā.

Ja esošais konteiners ir bojāts, nepieciešams cits tilpums vai konteineru skaits, tad izmaiņas jāpiesaka Klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa tālruni +371 60000011 vai rakstot e-pastu uz info@lautusvide.lv.

Noslēdzot līgumu, klients piekrīt līguma nosacījumiem, kas paredz, ka no attiecīgās adreses tiek iztukšots attiecīga tilpuma sadzīves atkritumu konteiners. Ja atkritumu tilpums pārsniedz līgumā atrunāto, ir vai nu jāinformē apsaimniekotājs par vēlmi pieteikt lielāka tilpuma konteineru vai arī jāizmanto iespēja iegādāties sadzīves atkritumu maisus pie pakalpojuma sniedzēja, jo par lielāka daudzuma atkritumu izvešanu, nekā ir noteikts līgumā, tiek piemērota papildu samaksa.

Ja klientam rodas papildus atkritumi, kuri neietilpst konteinerā, tos var nodot izvešanai sekojošos veidos: speciāli marķētos maisos: zvanot vai rakstot uz Klientu apkalpošanas centru, jāpiesaka speciāli marķēto maisu iegāde; klientam tiek piestādīts priekšapmaksas rēķins; pēc tā apmaksas, klients maisus saņem Klientu apkalpošanas centrā; atkritumu izvešanas komanda savāc arī šos, blakus konteineram novietotus, speciāli marķētos maisus. iepriekš piesakot papildus savācamo atkritumu daudzumu: 2 darba dienas pirms plānotās izvešanas klients zvanot vai rakstot uz Klientu apkalpošanas centru informē, ka būs jāizved papildus atkritumu apjoms; atkritumi tiek novietoti blakus konteineram jebkādos, cieši nosietos maisos, kurus var izmantot atkritumu uzkrāšanai; atkritumu izvešanas komandai tiek dots uzdevumu šos maisus savākt un fiksēt kā papildus apjomu; nākošajā rēķinā klientam tiek piestādīta papildus maksa par faktiski radīto atkritumu daudzumu pēc standarta cenrāža.

Ja atkritumu tvertne vēl nav piepildīta var atcelt atkritumu izvešanu pēc sastādītā grafika. Par to rakstiski jāinformē Klientu apkalpošanas centrs vismaz 2 darba dienas pirms grafikā paredzētās izvešanas dienas, sūtot e-pastu uz info@lautusvide.lv, kurā jānorāda nepieciešamās izmaiņas, līguma numurs, līguma parakstītājs un atkritumu izvešanas adrese.

Nē, tas nav pieļaujams, konteinera vākam ir jābūt pilnībā aizvērtam.

Jā, pēc noteiktā nešķiroto sadzīves atkritumu standarta cenrāža.

Konstatējot neatbilstības savas daudzdzīvokļu mājas atkritumu apsaimniekošanā, ir jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja, pārvaldnieka, biedrības vai pilnvarotās personas, jo viņu pienākumos ir būt atbildīgam par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, dalīto atkritumu vākšanas organizēšanu, nodrošināt liela izmēra atkritumu izvešanu, nodrošināt un uzturēt kārtībā atkritumu konteineru novietnes, izvietot atbilstošu skaitu konteineru, nodrošināt to regulāru iztukšošanu, kā arī informēt iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību.

Nekavējoties jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni +371 60000011 vai rakstot e-pastu uz info@lautusvide.lv.

Vispirms jāpārliecinās, ka līgums par atkritumu izvešanu ir noslēgts, ka tas parakstīts un nosūtīts atpakaļ uz LAUTUS VIDE PS. Ja 2 nedēļu laikā pēc tam nav saņemts atkritumu izvešanas grafiks (arī e-pasta “spam / junk / surogātpasta” sadaļā, ja grafiku bija jāsaņem elektroniskā veidā), tad jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni +371 60000011 vai rakstot e-pastu uz info@lautusvide.lv.

Mūsu rīcībā nav informācija par klientu līdzšinējo atkritumu izvešanas kārtību, tādēļ jaunie grafiki sagatavoti atbilstoši jaunajam līgumam un LAUTUS VIDE PS loģistikas plānojumam. Tie var nesakrist ar iepriekšējo atkritumu izvešanas grafiku.

Uz šo brīdi ir sagatavoti pagaidu atkritumu izvešanas grafiki, jo vēl joprojām saņemam jaunus pieteikumus līgumu slēgšanai, kuru dēļ var nākties pielāgot maršrutus un labot esošos grafikus.

Lai atkritumu izvešana iespējami mazāk traucētu iedzīvotāju naktsmieru, tā ir atļauta no pl. 5:00 – 23:00, atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. Īslaicīgos izņemuma gadījumos (tehnisku apsvērumu vai avārijas apstākļu dēļ) atkritumu savākšana var notikt citā laikā.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu par zemākajām izmaksām visiem atkritumu radītājiem, mēs sniedzam pakalpojumu uz vienādiem nosacījumiem visiem klientiem, maksimāli cenšoties saīsināt klienta apkalpošanas laiku. Tādēļ atkritumu konteineram tā izvešanas dienā, kas noteikta grafikā, jābūt novietotam līgumā atrunātajā vietā, kur tam var brīvi piekļūt specializētais transportam un darbinieki. Gadījumā, ja norādītā teritorija ir slēgta, par to jāinformē LAUTUS VIDE PS speciālisti un atsevišķi jāvienojas par iespējām brīvi piekļūt atkritumu konteineriem.

Atslēgas un pults netiek nepārņemtas no iepriekšējiem apsaimniekotājiem. Lai atkritumu savācējs piekļūtu atkritumiem slēdzamā teritorijā, par to ir jāinformē Klientu apkalpošanas centrs, rakstot e-pastu un piesakot to kā atsevišķu pakalpojumu. Līdz ar līguma pielikuma parakstīšanas, jānododot atslēgas atkritumu apsaimniekotājam. Šis ir maksas pakalpojums (skatīt cenrādi), par katru atkritumu izvešanas reizi, katram atkritumu veidam atsevišķi.

DALĪTI VĀKTI / ŠĶIROJAMIE ATKRITUMI

Šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu un apsaimniekošanu nodrošināsim, ja: Tuvāko privātmāju iedzīvotāji apvienojas kopienā un atvēl kopīgu vietu šķirošanas konteineriem; privātmājas iedzīvotāju šķiroto atkritumu apjoms 1 reizi nedēļā piepilda vismaz 1,1m³ tilpuma šķiroto konteineru; privātmājas iedzīvotājiem īpašumā ir savs šķirošanas konteiners un tādu pakalpojumu saņēma līdz šim. Tostarp, privātmāju iedzīvotāji var paši nogādāt šķirotos atkritumus kādā no publiski pieejamajiem šķiroto atkritumu punktiem, lai samazinātu sadzīves atkritumu apjomu līdz minimumam. Šeit var atrast sev tuvāko atkritumu šķirošanas punktu: www.lautusvide.lv (tiek papildināts).

Lai tiktu izvesti šķiroto atkritumu konteineri, jānoslēdz papildus vienošanās pie līguma (ar nosacījumu, ka pieteicējam ir savs atkritumu šķirošanas konteiners, kuru turpinās izmantot šim nolūkam). Par līguma papildinājumu jāraksta e-ziņu mūsu mājas lapā vai e-pastu uz info@lautusvide.lv, norādot līguma slēdzēju, līguma numuru, šķirotā konteinera vēlamo izvešanas biežumu un tilpumu. Pēc pieteikuma saņemšanas tiek sagatavots līguma pielikums, kuru nepieciešams parakstīt un atsūtīt atpakaļ. Kad saņemts atpakaļ parakstīts pielikums, tas tiek apstrādāts rindas kārtībā, sagatavots grafiks šķiroto atkritumu izvešanai un uzsākta šī pakalpojuma sniegšana.

PAKALPOJUMU APMAKSA

Rēķinus var apmaksāt ierastajos veidos – internetbankā, bankas filiālē u.tml., kā arī “Maxima” veikalu kasēs, kur tiek skenēts rēķinā norādītais svītrkods (tas ir maksas pakalpojums, kura cenu nosaka pakalpojuma sniedzējs).

Apmaksājot rēķinu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, maksājuma uzdevumā jānorāda KLIENTA NUMURS vai RĒĶINA NUMURS. Lai apmaksa internetbankā būtu vēl ērtāka, iesakām izveidot definēto maksājumu ar norādītu KLIENTA NUMURU. Tādā veidā ik mēnesi veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā būs jānomaina tikai summa.

KOMUNIKĀCIJA

Uz e-pastiem klientiem atbildam rindas kārtībā.

Klientu apkalpošanas centra tālrunis nav paaugstinātas maksas. Tarifs tiek piemērots atbilstoši Jūsu noslēgtajam līgumam ar izvēlēto sakaru tīkla operatoru.