600 000 11

info@lautusvide.lv

01.01.2024

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS IZMAIŅĀM NO 01.01.2024

Cienījamais klient,
Informējam, ka 2023. gada 7. decembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu no 2024. gada 1. janvāra.

2023. gada 14. decembrī SIA “Getliņi EKO” informēja PS “LAUTUS VIDE” par pakalpojumu cenu izmaiņām saistībā ar nešķiroto sadzīves atkritumu, bioloģisko atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks piemērotas no 2024. gada 1. janvāra.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa noteic: ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits poligona tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta 11. daļa un Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 18. punkts noteic, ka atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, kā arī saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumiem, kas paredz bioloģisko atkritumu maskas samazinājumu uz 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu maksas, informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu un atkritumu poligona pakalpojumu izmaksu pieaugumu:

  1. nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, sākot no 2024. gada 1. janvāra, būs 21,90 EUR par m3 bez PVN (ar PVN 26.50 EUR par m3);
  2. dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa, sākot no 2024. gada 1. janvāra, būs 13.14 EUR par m3 bez PVN (ar PVN 15.90 EUR par m3);
  3. liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksa, sākot no 2024. gada 1. janvāra, būs 21,90 EUR par m3 bez PVN (ar PVN 26.50 EUR par m3).

Visbiežāk lietoto sadzīves atkritumu konteineru izmaksas vienai izvešanas reizei būs:

Konteinera tilpumsJaunā cena (ieskaitot PVN)Līdzšinējā cena (ieskaitot PVN)
0.24m36.36 EUR5.71 EUR
1.1m329.15 EUR26.15 EUR

Visbiežāk lietoto bioloģisko atkritumu konteineru izmaksas vienai izvešanas reizei būs:

Konteinera tilpumsJaunā cena (ieskaitot PVN)Līdzšinējā cena (ieskaitot PVN)
0.12m31.91 EUR2.22 EUR
0.24m33.82 EUR4.45 EUR

Image Image