600 000 11

info@lautusvide.lv

17.02.2023

PILOTPROJEKTS – BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMI BIOGĀZES RAŽOŠANAI

Jau pagājušajā gadā ar mūsu, Lautus Vide PS, atbalstu biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) uzsāka pilotprojektu daudzdzīvokļu namā – bioloģisko virtuves atkritumu dalīto vākšanu un to nodošanu pārstrādei biogāzes stacijā biogāzes iegūšanai.

Līdz šim brīdim projekts norit veiksmīgi, iedzīvotāji ir ieinteresēti, specializētā bioloģisko atkritumu tvertne tiek regulāri piepildīta un tajā nav atrasti citu atkritumu piejaukumi, tādēļ kravas nogādātas drošai biogāzes ieguvei.

Biogāze ir gāzveida produkts, kas rodas noārdoties organiskam materiālam anaerobā procesā. Tās ražošana mūsdienu apstākļos ir īpaši izdevīga un ar labvēlīgu ietekmi uz vidi, jo:

 • samazina poligonos noglabāto nešķiroto atkritumu daudzumu,
 • samazina poligonos noglabāto, nešķiroto sadzīves atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, jo no sadzīves atkritumiem atdalot bioloģiskos atkritumus, to radītā metāna gāze, kas ir dabai bīstama, jo veicina gandrīz 30x lielāku siltumnīcas efekta veidošanos kā ogļskābā gāze, neuzkrājas poligonā,
 • samazina neatjaunojamo dabas resursu patēriņu, jo dedzinot biogāzi, tiek iegūta elektroenerģija.

Iegūstot biogāzi kontrolētā procesā slēgta tipa anaerobās fermentēšanas iekārtās, tiek izmantots arī fermentācijas gala produkts – biomasa, kas paliek pāri pēc biogāzes iegūšanas. To var izmantot kā kompostu dažādos apzaļumošanas vai mēslošanas darbos. Taču šādai atkritumu pārstrādei ir nepieciešams jau sākotnēji dalīti vākts, tīrs materiāls, tādēļ īpašu uzmanību jāpievērš savākto bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātei, kas arī ir šī pilotprojekta mērķis.

Biogāzes ražošanai tiek vākti tikai bioloģiskie virtuves atkritumi. Iedzīvotāji specializētajā atkritumu konteinerī, kas paredzēts BIO atkritumu vākšanai DRĪKST ievietot sekojošus atkritumus:

 • bojātus dārzeņus, zaļumus, augļus un to atgriezumus;
 • ēdiena un produktu pārpalikumus (izņemot kaulus), BEZ iepakojuma;
 • tējas un kafijas biezumus, BEZ filtriem un maisiņiem;
 • istabas augus un grieztos ziedus.

Jau projekta sākumā, iedzīvotāji tika iepazīstināti ar šķirošanas kārtību, kā arī saraksts ar atkritumiem, kurus drīkst ievietot specializētajā tvertnē, ir izvietots gan uz āra, gan iekštelpu tvertnēm, lai informācija būtu vienmēr viegli pieejama un pārskatāma.

Rīgā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus. To iespējams:

 • veidojot kompostu savā privātmājas teritorijās;
 • nododot dalīti vāktus bioloģiskos atkritumus savam atkritumu apsaimniekotājam, izmantojot speciāli tam paredzētas atkritumu tvertnes vai marķētus priekšapmaksas maisus bioloģisko atkritumu savākšanai (izmanto dārza un parku atkritumiem).

Mēs, Lautus Vide PS, uz šo brīdi dalīti vāktos bioloģiski noārdāmos atkritumus nogādājam atkritumu poligona “Getliņi” bioloģisko atkritumu pārstrādes kompleksā, kur tie pārstrādes fermentācijas tuneļos pārtop biogāzē un tehniskajā kompostā, ko var izmantot tikai poligona iekšējām vajadzībām, jo satur daudz citu atkritumu daļiņas – stikla lauskas, mikroplastmasu u.tml.

Bioloģisko atkritumu dalīta vākšana privātā un tehniskā komposta veidošanai atšķiras, tādēļ ir vērts pievēst uzmanību niansēm, vairāk informācijas par to vari lasīt šeit: Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana Rīgā

Aicinām uzsākt bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu!

Atkritumu tvertnes bioloģisko atkritumu vākšanai var pieteikt:

 • pie sava namu apsaimniekotāja (daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem);
 • sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas centru (privātmāju iedzīvotājiem), rakstot e-pastu uz info@lautusvide.lv vai zvanot uz tālr.nr.6000 0011.

Būsim dabai draudzīgi!

Image Image